Firma „Bikstudio” działa 15 lat, ale moja aktywność na rynku wydawniczym sięga 1992 roku. Początkowo były to wydawnictwa skierowane do młodego czytelnika, ale przecież nie tylko, bo spora część książek Karola Maya, czy powieści Karola Bunscha mogą zaspokoić każdego, w dowolnym wieku, pożeracza książek. Seria podręczników w pigułce, beletrystyka, wreszcie „Mała encyklopedia Krakowa” Jana Adamczewskiego, którą we dwóch wydaliśmy w październiku 1996 roku. Praca nad nią trwała jedenaście miesięcy (tu ciekawostka – jako pierwsi, w publikacji książkowej, podaliśmy informację o przyznaniu Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej; stronicę w Encyklopedii udało mi się podmienić na etapie montażu w drukarni).

Z Adamczewskimi związałem się na dłużej, czego efektem było wydanie w 2000 roku publikacji pt. „Kraków ulica imienia” (drugie wydanie 2013; obecnie w przygotowaniu nowe, poszerzone, trzecie, planowane na 2014 rok – obiecałem to pani Teresie).

Był też epizod gazetowy – wygrany konkurs na grafika w „Dzienniku Polskim” (2001 r.). Wreszcie wieloletnia współpraca z wydawnictwem „Collegium Columbinum”, gdzie przypadła mi rola redaktora technicznego. Dzięki tej współpracy wyspecjalizowałem się w edycji prac naukowych, pokonferencyjnych, posesyjnych, rozpraw doktorskich oraz habilitacyjnych itp.

Obecnie, dysponując produkcyjnymi laserowymi maszynami cyfrowymi, oferuję zakres usług o niskonakładowy druk cyfrowy, który daje wiele możliwości, a jedną z jego zalet, to druk na żądanie..., również niebagatelną rolę odgrywa cena za wydruk, czego przykładem jest oferta cenowa na wydruk recept – patrz zakładka: druk cyfrowy...

 


S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m

Krzysztof Marek Szwaczka